اطلاع‎رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه‎ای

برای محصولاتی که گواهینامه نانومقیاس را دریافت داشته اند با توجه به اینکه در چه مرحله ای از توسعه فناوری، محصول و یا بازار قرار دارند بسته های اطلاع رسانی در سایت های وابسته به ستاد نانو، خبرگزاری های کشور، صداوسیما و شبکه های اجتماعی و نشریات صنعتی تدارک دیده شده است که با استفاده از این ابزارها به بهتر دیده شدن این محصولات و آشنایی بیشتر و در نتیجه گسترش بازار این محصولات منجر می شود.