استفاده از فناوری نانو در ماسک‌های صورت قابل‌ شستشو و قابل استفاده مجدد

استفاده از فناوری نانو در ماسک‌های صورت قابل‌ شستشو و قابل استفاده مجدد

بحران کنونی پاندمی جهانی کووید-19 به سرعت تقاضا برای ماسک‌های صورت را افزایش داده‌است. یک ماسک معمولا در دسترس (N95) حدود ۹۵ درصد ذرات ریز گرد و غبار را فیلتر می‌کند. با این حال، این نوع از ماسک‌ها با توجه به قابلیت استفاده مجدد با محدودیت‌های خاص...

استفاده از فناوری نانو در ماسک‌های صورت قابل‌ شستشو و قابل استفاده مجدد

استفاده از فناوری نانو در ماسک‌های صورت قابل‌ شستشو و قابل استفاده مجدد

بحران کنونی پاندمی جهانی کووید-19 به سرعت تقاضا برای ماسک‌های صورت را افزایش داده‌است. یک ماسک معمولا در دسترس (N95) حدود ۹۵ درصد ذرات ریز گرد و غبار را فیلتر می‌کند. با این حال، این نوع از ماسک‌ها با توجه به قابلیت استفاده مجدد با محدودیت‌های خاص...