نانو نی (سیستم تصفیه آب)

نانو نی (سیستم تصفیه آب)

اطلاعات فنــاور

پلیمر گستر فرتاک پارس

شماره ثبت : 536820

پست الکترونیک : hrmahdavi@yahoo.com‎

نحوه همکاری

فروش محصول

این محصول بر اساس نیاز بازار طراحی و ساخته شده است. نانو نی به عنوان یک محصول مورد استفاده برای عموم جامعه  شناخته می‎شود.

اطلاعات تقاضا

شرکت پلیمر گستر فرتاک پارس با استفاده از غشاهای هالوفایبر، سیستم‎های تصفیه آب فردی به صورت بطری و نی تولید کرده است.

اطلاعات فناوری

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

فناور دانش پژوهان صنعت نانو

متقاصی کوشش رادیاتور

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

فناور طب و صنعت رهیاب

نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

فناور پیام آوران نانو فناوری فردانگر