گل محمدی

رویداد؛ نخستین دوره انتخاب فعالان نمونه حوزه گل محمدی

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر یکی از کانون‌های ایجاد شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است که برای نخستین دوره انتخاب فعالان نمونه حوزه گل محمدی فراخوانی را اعلام کرده است.