پتنت اتحادیه اروپا برای محصول زیره لاستیکی تقویت‌شده با گرافن

پتنت اتحادیه اروپا برای محصول زیره لاستیکی تقویت‌شده با گرافن

شرکت دایرکتا پلاس برای محصول زیره لاستیکی، پتنت سراسری اتحادیه اروپا را دریافت کرد.

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

صنایع نانوتک آینده (صنتا) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن) با هدف ایجاد فرصت رشد و سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء طرح‌های دانش‌بنیان برطرف‌کننده نیاز بازار و تبدیل آنها به پروژه‌هایی موفق، فراخوان سرمایه‌گذا...