حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
  • توسعه روش‌های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
کشور آلمان یکی از کشورهای برتر در حوزه تحقیقات و شرکت های فناوری نانو می باشد. شش دلیلی که باعث...
صنعت و بازار نانوفناوری آلمان
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ تعداد بازدید :‌ ۱۱
انتخاب میان اکتساب یک فناوری از منابع بیرونی سازمان یا توسعه آن به‌صورت داخلی، یک تـصمیم...
شبکه تبادل فناوری نانو گزارش انتقال فناوری
توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی...
علوم انسانی
بخش آماری