حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • طراحی و ساخت زخم پوش مبتنی بر نانوالیاف با قابلیت ترمیم کامل زخمهای دیابتی

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
 • طراحی و ساخت سامانه فیلتر تهیه آب سالم بر پایه نانوالیاف

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
 • چالش نوآوری توسعه فرآورده‌ها یا روش‌های نانوانکپسوله‌کردن مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
 • طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
رویدادهای پیش رو
 • ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
  هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
  ساختمان
 • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
  Offshore Battery Days 2017: Oil & Gas, Marine, Subsea and Aquaculture Battery Conference
  شبکه باتری نانو ایران
حوزه های صنعتـــی
توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی...
بخش آماری