سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
  • ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
    پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
    مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
    ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
حوزه های صنعتـــی
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید گازهای خورنده‌ای نظیر دی اکسید گوگرد شده و از سوی دیگر با آزاد سازی این...
مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حمل و نقل ریلی مرکز برق و انرژی
بخش آماری
تعداد محصولات تعداد تقاضاها