تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
    Advanced Automotive Battery Conference (AABC)
    شبکه باتری نانو ایران
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
    کنفرانس پیشرفته باتری خودرو
    شبکه باتری نانو ایران خودرو
حوزه های صنعتـــی
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید گازهای خورنده‌ای نظیر دی اکسید گوگرد شده و از سوی دیگر با آزاد سازی این...
مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
بخش آماری