تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تعداد بازدید :‌ ۲۶۹۷
رشد روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک سو و نابودی بخش مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین ب ...
تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تعداد بازدید :‌ ۲۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ تعداد بازدید :‌ ۲۳۱۷
فیلم¬ها و قطعات پلیمری دارای کاربردهای فراوان و گسترده¬ای در صنعت به ویژه صنایع خودرو و چرم سازی هستند. استفاده از این نوع پلیمرها اغلب با مشکلاتی روبرو هست که چسبندگی سطحی پلیمرها یکی از مشکلات عمده در کاربرد این مواد در صنعت هست. ایجاد و یا...
نساجی کامپوزیت و پلیمر خودرو و حمل و نقل
بخش آماری